dfdff

A Fortis Alapítvány 2009-ben jött létre, Nyíregyházi székhelyű közhasznú civil szervezet.

 

Célja: a társadalom hátrányos helyzetben lévő tagjainak és csoportjainak történő segítségnyújtás, gazdasági, szociális és közösségi integrációjuk előmozdítása.

 

Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 

Szociális tevékenység, valamint szolgáltatások nyújtása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Képzés, oktatás, készség-és képességfejlesztés

Foglalkoztatás elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Tanácsadás, humánszolgáltatások

Hátrányos helyzetű csoportok érdekképviselete

Non-profit szervezetek számára történő segítségnyújtás, pályázatírás és projektmenedzsment segítése

Hazai és európai uniós pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, az alapítvány által támogatott természetes és jogi személyek, valamint a széles körű nyilvánosság számára tájékoztatás, tanácsadás és szakmai támogatás megvalósítása

Munkaerő-közvetítés

Gyermek – és ifjúság védelem

Környezet- és természet- védelem, amely a régió, a helyi lakosság és az egész társadalom számára haszonnal jár, és a fenntartható fejlődést szolgálja.

Egészségtudatos magatartás terjesztése, egészséges életmódra való nevelés, sport-és tömegsport tevékenységek népszerűsítése

Európai integrációs tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

Munkaügyi, szociális, és az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását szolgáló kutatások végzése

Küldetésünk: a régió humánerőforrásának fejlesztése, a fenntartható fejlődés biztosítása és a térség adottságainak innovatív erősítése.

 

Jövőkép, stratégiai célunk: folyamatos fejlődés biztosításával egy stabilan működő társadalmilag aktív civil szervezet működtetése. Kimagasló minőségű szolgáltatások nyújtása és olyan értékek átadása, amelyek jobbá teszik az emberek életét.

 

 

MINŐSÉGPOLITIKA

 

A Fortis Alapítvány közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, azzal a céllal jött létre, hogy olyan szolgáltatásokat és programokat nyújtson, amelyek segítségével eléri a hátrányos helyzetű állampolgárok egyéni élethelyzetének javítását, az egyéni felelősségvállalás erősítését, illetve elősegíti a társadalmi integráció és re-integráció folyamatát. Ennek érdekében a Fortis küzd a régiós humán-erőforrás fejlesztéséért, a fenntartható fejlődés eszméjének terjesztéséért, illetve hozzá kíván járulni a térség adottságainak innovatív erősítéséhez.  Az Alapítvány a fentiekben megfogalmazott célokat humánerőforrás-fejlesztési és munkaerő-piaci programokkal, tréningek, tanácsadások és felnőttképzési tevékenység megvalósításával kívánja elérni.

 

Küldetésünk: a Fortis Alapítvány fő küldetésének a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítését tekinti. A szakmailag elhivatott munkatársak fő missziója a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése. Szolgáltatásaink és programjaink révén olyan értékek átadására törekszünk, amelyek jobbá teszik az emberek életét.

 

Szolgáltatásaink minőségének sokféle követelménynek, érvényben lévő jogszabályoknak, különösen az ügyfelek elvárásainak kell megfelelnie, mindenkor arra törekszünk, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak maradéktalanul eleget tegyünk.  A törekvések megvalósításához vezettük be az EFQM minőségirányítási rendszert, amely alapján elveink a következőek:

 

- kiegyensúlyozott eredményeket elérni

 

- értéket teremteni az ügyfelek számára

 

- inspiráltan, jövőorientáltan dolgozni

 

- partnerkapcsolatokat építeni

 

- felelősséget vállalni a fenntartható jövőért

 

Alapítványunk mindent megtesz a programok és szolgáltatások magas színvonalú megvalósításáért. Ezt azonban csak úgy érhetjük el, ha szervezetünk minden dolgozója munkáját teljes felelősséggel végzi. Ennek megvalósítására munkatársaink részt vesznek a minőséget javító változások megvitatásában, munkájukat minden esetben legjobb tudásuk szerint folytatják. Minden dolgozónk nyitott, kreatív és fogékony, naprakész felkészültséggel, szakmailag elhivatottan, az ügyfelek igényeinek messzemenő szem előtt tartásával tevékenykedik.

 

 Programjaink és szolgáltatásaink színvonalát a FORTIS minőségközpontú szemlélete garantálja.

 

Nyíregyháza, 2013. november 15.

 

                                                                                                                        DR. RÁTI-HADOBÁS CLAUDIA, ELNÖK

 

 

PROJEKTEK

MUNKATÁRSAINK

ALAPíTVÁNYUNKRÓL

GALÉRIA

KAPCSOLAT

TEVÉKENYSÉGEINK

BEMUTATKOZUNK

ALALPíTÓI OKIRAT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZOLGÁLTATÁSOK